Self-learners

Do you want to learn Chinese? Do you want to learn any other language?

Here is a few basic advices… 

oddeleni1

1. Learn new words in phrases, not separately

 • brain needs a context to built its information network
 • learning/memorizing whole sentences makes you feel more certain about the grammar

2. language is a living thing – LIVE IT!

 • get familiar with the basic grammar as soon as possible (what you basically need is a present tense and some add-ons anyway)
 • grammar is a skelet. Let the words from your life, words that YOU really USE, be the muscles on that skelet. The words from your life are the words that you feel attached to and the attachement makes whole learning proces easier, because memory is linked to emotions. Whenever you have a moment, try to translate whatever you are doing, thinking, holding, imagining… 
 • do you use a smartphone? That means that you are carrying a dictionary with you all the time and nothing is holding you back…

3. repeat

Do you know what your brain does – among other things – during the sleep? It categorizes informations to those that will be kept and those to get rid of. Do you know what the selecting process is based on? There are two basic criteria:

 • is there any emotion linked to the information? Stronger the emotion, higher the chance it will be remembered.
 • is the information coming for the first time or repeatedly? Repetition gives a higher remembering-priority.

These basic advices can be even more condensated to the following animation..

OPAKUJTEengREDsm

___________________

1.brain is basically an interconnected network of informations…

   <nǎo> brain

Maybe you imagine your brain as a hardrive of your computer and you wonder how come, that the words and facts you learn are so hard to find after a while. Well… Our brains ain´t hardrives.

Look at the picture above. It is actually picture of a tree. It is just its shape that reminds us of a brain. How can we look at one thing and associate it with another? It has got a lot to do with one of the main functions of our brains – which is creating connections. Our brain is not a storage room for isolated facts, it is a powerfull tool to connect informations together (and abstract some sense out of it.) Associative process is also based on this – it takes one thing and connects it with something else.

Remember: basic pattern that our brains follow is creating connections.

One simple rule for studying languages comes from this fact: Never study isolated words. When you study isolated word, the information doesn´t have anything to stick to, it can´t create a branch, it just floats there just like in the vacuum and you will forget it very soon.

 • study words in the sentences. This way you will repeat the grammar plus create a surrounding for the word to stick to. There shouldn´t be too many new words in the sentence though and the grammar in it should be usefull. You don´t want to overload your brain… as a tutor who applies this method for some time already I found that when students can´t recall particular word, all I have to do is say the beginning of a sentence they encountered the word in, and it jumps out of their mouth.
 • create a dictionary where you will have the meaning, reading, chinese character and a usefull sentence. Memorize the whole sentence, not just the word itself.

We already know that the functioning of brain is largely based on connecting things and creating relation-branches. This applies for memory as well… One crucial learning fact is based on this knowledge: the more you connect things together when you learn them, the more you will remember. Yes, you read correctly: The more informations you feed your brain, the more you will remember. Under one condition, though: you need to understand the connections, the relations between words or facts.

 

If you have decided to learn Chinese, please accept my congratulations! The way how inner logic of Chinese language works – the way how words are created by combining characters – makes it a perfect battle field to apply this learning fact…

 • when you learn a new word in Chinese, I strongly recomend to wander through dictionary and look for another words that contain the characters that the original word is composed of.
 • let´s take an example: the word [relationship] is <>. When you learn it, I recommend you to take some time to find out in which other words you can find each character. Lets take … You will find that … is present in …
 • sophisticated digital dictionaries can filter words by frequency (most common words first…). I strongly recommend to use this function, so that you don´t waste energy learning existing but obscure words. You don´t need to fill your head with useless rubbish.
 • so far we spoke of words – that means combinations of chaŕacters. But characters themselves are composed of components. Try to decompose characters to components and remind yourself in which other characters you saw any particular component. Very good web tool are Archchinese and Memrise – Memrise uses sophisticated playful techniques to help you create memory hooks.

Learn to connect informations together and understand the connections. You will know more, which means you will REMEMBER MORE for longer time…

_________________

2. language is a living thing – LIVE IT!

   <shēnghuó>  to live, life

Prevailing attitute to learning a foreign language can be summarized by this acquation:

foreign language = one 90 minutes course in a language school per week (dilligent students plus 30 minutes right before the class)

The result is minimal contact with the language and what´s more – the contact always takes place in the same sterile environment, with more or less the same people. When there is a need to react in normal situation, students are often helpless and the reaction time is long, because… well foreign language = course in a language school, not functioning in real life situations.

Forget this meaningless acquation! Language is everything around us. Every subject, every activity, every emotion.

 • Nesvazujte své jazykové aktivity s učebnicemi plnými slovíček, která nikdy nevyužijete. Kvalitní jazyková učebnice vám má pomoci si rychle a efektivně osvojit jazykovou kostru – tedy gramatiku. Svalová hmota – tedy slovní zásoba, kterou kostru obalíte, by měla co nejvíc vycházet z vaší reality a z vašich potřeb, nikoli z hlav kreativců jazykových nakladatelství. 
 • Chtějte po svém lektorovi, aby vás co nejrychleji naučil chodit v základních gramatických pravidlech (slovosled, základní vazby, spojky, pohybování se v čase.) V případě každodenní (tedy nikoli psané) čínštiny se relativní jistota v gramatice dá získat do jednoho roku studia. Jednou ze sekcí tohoto webu, která vám to má usnadnit, je právě systematizace gramatických jevů, a samotná učebnice je koncipována tak, aby věty nejen nesly zajímavý příběh, ale hlavně vám pomohly zautomatizovat si základní gramatické jevy.
 • Jakmile pro vás gramatika nebude překážkou, přenášejte jazyk do svých denních aktivit. Čekáte na tramvaj? Přeložte si to! Vypadlo vám slovíčko “čekat”? Najděte si ho na svém smartphonu v aplikaci Pleco. Nejste si překladem jistí? Zapište si větu a zeptejte se na hodině, nebo lektorovi po domluvě rovnou napište na zeď na fb – ať se i ostatní přiučí…
 • Možná vám ze začátku bude dělat problém si na překládání navyknout… Nastavte si tedy několik denních upomínek a jakmile vám mobil zapípá, přeložte si, co zrovna děláte. Po čase se vám to stane přirozeným. Zjistíte, že slova, která se naučíte takto “za provozu” v proměnlivém prostředí, se vám budou pamatovat mnohem lépe, než slova z učebny – protože k nim máte vlastní vzpomínku, vlastní asociaci. Se svými studenty během teplých měsíců dělám občas hodiny formou procházek a mám odzkoušeno, že když se naučí říct “přejít přes cestu” při přecházení přes cestu, zápis do paměti je už napoprvé velmi hluboký… Nezapomeňte výstupy konzultovat s lektorem.
 • Zanedlouho zjistíte, jak se vám s tímto přístupem slovní zásoba rozšířila o slova z vašich životů, která se týkají unikátně vás. Také platí, že slova, ke kterým máte vztah, se vám učí mnohem líp, na rozdíl od všech těch “kolejí zahraničních studentů”, “bowlingových koulí” a dalších lahůdek, které velmi pravděpodobně nikdy nevyužijete. (Tímto mi dovolte obhájit slovíčko “čarodějnice” ve třetí lekci učebnice, které bylo potřeba kvůli ilustraci a příběhu 🙂
 • Jakmile si navíc navyknete být s jazykem v pravidelném kontaktu ve své hlavě, budou vaše reakce na výzvy reálného světa mnohem pohotovější. A to hlavně proto, že jste vytvořili novou rovnici:

cizí jazyk = můj svět všude kolem, v každé situaci

_________________

3. “jak když bičem mrská”

K memorování jsme získali negativní přístup – právě proto, že jej máme spojený s neúčinným biflování izolovaných faktů. Ve škole nás nutili pamatovat si jednotlivá slovíčka, historická data. Výsledkem byla prázdná hlava do jednoho týdne. Tak jsme zanevřeli k memorování jako takovému…

Problém přitom nebyl v metodě, ale v obsahu. Pokud se nabiflujete izolovaný fakt, nic to nezmění na tom, že je to stále izolovaný fakt, který se v hlavě nemá k čemu navázat, takže se rychle vypaří. Samotná metoda memorování přitom má ve studiu své neopomenutelné místo…

 • nespoléhejte se na to, že větu seskládáte z gramatických pouček, až to budete potřebovat. Na to většinou není čas. Raději se namrskejte vzorové “ikonické” věty, ve kterých pak jen stačí obměnit pár slovíček. Používání vzorových vět má velkou výhodu: jste si jistí jejich správností, tím pádem máte v řeči mnohem větší jistotu, než když větu lepíte na místě. Na této filosofii je postavena naše učebnice – co věta, to určitý gramatický fenomén. Takže čím hlouběji si zažijete příběh Kifa Grena, tím jistější si budete v čínské gramatice.
 • učíte-li se znaky, doporučujeme nejprve si znak rozložit na komponenty (viz výše), a pak opakovat a opakovat. Skvěle poslouží Pleco pro Android (na rozdíl od iOS verze si v něm můžete vytvářet opakovací kartičky) nebo software Anki pro různé platformy (v mobilní verzi placený).